Missie

Onze Missie

Close to the Crowd Close to the Crowd (CTTC) is het platform voor opdrachtgevers voor het vinden van professionals, waarbij matching plaatsvindt op basis van competentie en ervaring. In de matching wordt niet gekeken naar leeftijd en/of afkomst, hiermee voorkomen wij arbeidsdiscriminatie. 

Een professional is iedere persoon die de kennis bezit om het werk uit te voeren, een persoon met of zonder beperking. Voor iedere soort opdracht wordt snel een passende professional gevonden, kortlopend, langdurig, remote of op locatie. 

Close to the Crowd biedt transparantie, snelheid, ondersteuning en bovenal kwaliteit. 

Voor de professional is CTTC gratis. Opdrachtgever en professional komen gezamenlijk een vergoeding overeen, zonder tussenkomst. 

Van groot belang is het leveren van transparantie tussen klant en professional zowel op het gebied van financiën als opdracht inhoudelijk. 

De combinatie, ook wel match genoemd, wordt gevormd door een algoritme, die een zo perfect mogelijke match maakt tussen de vraag van de opdrachtgever enerzijds en het aanbod van de professional(s) anderzijds. 

Maatschappelijk verantwoord

Wij als Close to the Crowd vinden het belangrijk om vanuit maatschappelijk oogpunt onze bijdrage te leveren in het aan het werk helpen van ´mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt´. 

Onze manier van matches zorgt ervoor dat er geen onderscheid gemaakt wordt op basis van leeftijd, afkomst, fysieke of geestelijke beperking. Wij kijken naar de competenties en het passen van een Professional bij een opdrachtgever en opdracht.